.

Kontakty

Členovia výboru MsO SRZ Humenné Priezvisko a meno Telefónne číslo E-mail
predseda Almaši Jaroslav 0918 610 576 almasijaroslav@mail.t-com.sk
podpredseda Ing. Alezár Imrich 0908 646 077 alezar55@centrum.sk
tajomník Ing. Slivka Michal 0910 533 722 prunus@centrum.sk
hospodár Skysľak Adrián 0915 372 079 ado.skyslak@gmail.com
zástupca hospodára Alexovič Peter 0907 915 488 putin3@azet.sk
ekonóm Balaďa Karol 0908 630 965 slovrybkb@centrum.sk
LRU plavaná Duda Rastislav 0907 109 326 duda.rastisla@zoznam.sk
LRU mucha Šromovský Pavol 0905 839 152 muha@centrum.sk
referent pre propagačnú činnosť Varchola Jaroslav 0905 375 933 andy@mail.t-com.sk
rybárska stráž Almaši Jaroslav 0905 518 173 almasijaroslav@stonline.sk
členovia výboru bez funkcií Ing. Barančík Štefan   rancsiedmenebo@centrum.sk
Bučko Michal 0905 453 550 zuzka.he@centrum.sk
Šanta Dušan   dusansanta56@gmail.com
členovia kontrolnej a revíznej komisie Ing. Veliký Miroslav 0905 636 957 veliky_m@pobox.sk
Ing. Sura Mikuláš    
Cirbus Ľubomír    
disciplinárna komisia Petrík Jaroslav 0908 975 383  jaroslavpetrik@centrum.sk
Hudák Peter 0915 949 912  
Kontra Ján    
Paľovčík Martin    
 

Ďakujeme za návštevu prídte zas.