.

Novinky

Informácia

Výnimka na skorší lov kapra r.2009-2011

Čítajte ďalej - kliknutím na zobraziť celé .
Informácia :

Výnimka na skorší lov kapra r.2009-2011
Oznamujeme všetkým členom MsO SRZ Humenné, že
na základe rozhodnutia Ministerstva životného pros-
tredia SR č.36981/2008-8.1 zo dňa 19.septembra 2008
bola našej organizácií udelená výnimka na skorší lov
KAPRA na obdobie rokov 2009 až 2011 na revíroch:

VN-SLOVENSKÁ VOLOVÁ 1a2

VN – CHLMEC

VN – KARNA

každoročne od 15.mája príslušného roku.
Uvedená výnimka umožňuje držiteľom príslušných
platných povolení na lov kapra rybničného, vrátane
ostatných druhov rýb bez stanoveného času indivi-
duálnej doby ochrany.
Úprava lovných mier rýb na obdobie rokov 2009-2011
sa netýka revírov organizácie.
Pri love v iných revíroch doporučujeme lovné miery
si skontrolovať v rybárskych poriadkoch!
Žádné komentáře
 

Ďakujeme za návštevu prídte zas.