.

Novinky

Miestné preteky

SLOVENSKÝ  RYBÁRSKY ZVÄZ Mestská organizácia v Humennom 

Vážení  športoví priatelia!

Mestská  organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Humennom Vás týmto pozýva na 

„Miestne rybárske preteky“

v love rýb udicou ľubovoľným spôsobom bez obmedzenia veku

  ( Viac informácií po kliknutí na zobraziť celé ! )

SLOVENSKÝ  RYBÁRSKY ZVÄZ Mestská organizácia v Humennom 

Vážení  športoví priatelia!

Mestská  organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Humennom Vás týmto pozýva na  

„Miestne rybárske preteky“

v love rýb udicou ľubovoľným spôsobom bez obmedzenia veku

Preteky sa uskutočnia

12. júna 2009 

v Humennom, rieka Laborec, na Sídlisku III.(pri „Rybáriku“) s nasledujúcim programom: 

  1. Časový program:

06,30 –  07,30 hod - prezentácia

07,30 –  08,00 hod - žrebovanie

08,00 –  08,30 hod - presun na stanovištia

08,30 –  09,25 hod - príprava

09,25 –  09,30 hod - kŕmenie

09,30 –  12,30 hod      - preteky

12,30 –  13,00 hod - váženie

13,00 –  13,30 hod - nástup pretekárov a vyhlásenie výsledkov 

  1. Štáb pretekov:

Riaditeľ  pretekov : Jaroslav ALMAŠI

Hlavný  usporiadateľ : Rastislav DUDA 

Hlavný rozhodca : určí MsO SRZ Humenné

Technický  vedúci : Jozef PODHAJECZKY

Sektorový  rozhodcovia:         určí MsO SRZ Humenné

Prvá  pomoc:   zabezpečí MsO SRZ Humenné 

  1. Technické  pokyny:

      Rybárske preteky v love rýb udicou ľubovoľným spôsobom sú organizované pre jednotlivcov bez obmedzenia veku a pohlavia. Súťaží sa podľa pravidiel CIPS, pričom zdôrazňujeme potrebu uchovania živých rýb až do času  váženia. Po odvážení sa ryby vracajú späť do vody. (1gram = 1bod)

Každý  pretekár štartuje na vlastné  nebezpečenstvo!

ŠTARTOVNÉ: 3,00  EUR 

  1. Spôsob hodnotenia súťaže

      Súťaž  je stanovená, ako jednokolová. V súťaži sa vyhodnotia traja najúspešnejší pretekári :                       1. cena   100,- EUR

     2. cena     50,- EUR

     3. cena     30,- EUR                                    

                                                                                                      

                                      Výbor MsO SRZ Humenné

Žádné komentáře
 

Ďakujeme za návštevu prídte zas.