.

Novinky

Miestne rybárske preteky na Laboreci

MsO SRZ Humenné Vás pozýva na prvé tohtoročné preteky na Laborci . Tieto preteky sa ukutočnia 11.5.2008 v Humennom na rieke Laborec, pri Sídlisku III . Súťaž je jednokolová a hraje sa o finančné ceny .
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ Mestská organizácia v Humennom

Vážení športoví priatelia!
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Humennom Vás týmto pozýva na tradičné
„Miestne rybárske preteky“
v love rýb udicou ľubovoľným spôsobom bez obmedzenia veku

Preteky sa uskutočnia

11. mája 2008

v Humennom na rieke Laborec, pri Sídlisku III., s nasledujúcim programom:

1.Časový program:
07,00 – 07,55 hod - prezentácia, losovanie
07,55 – 08,20 hod - nástup na zahájenie
08,30 – 09,55 hod - vstup na trať, príprava
09,55 – 10,00 hod - vnadenie
10,00 – 13,00 hod - pretek
13,00 – 13,45 hod - váženie
14,00 – 15,00 hod - nástup pretekárov na vyhlásenie výsledkov.

2.Štáb pretekov:
Riaditeľ pretekov : Ing. Imrich ALEZÁR
Hlavný usporiadateľ : Dušan BARNA
Hlavný rozhodca : Karol BALAĎA
Technický vedúci : Jozef PODHAJECZKY
Sektorový rozhodcovia: Určí MsO SRZ Humenné
Prvá pomoc: Zabezpečí MsO SRZ Humenné

3.Technické pokyny:
Rybárske preteky v love rýb udicou ľubovoľným spôsobom sú organizované pre jednotlivcov bez obmedzenia veku a pohlavia. Súťaží sa podľa pravidiel CIPS, pričom zdôrazňujeme potrebu uchovania živých rýb až po dobu váženia. Po odvážení sa ryby vracajú späť do vody.
Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo!

4.Spôsob hodnotenia súťaže
Súťaž je stanovená, ako jednokolová. V súťaži sa vyhodnotia traja najúspešnejší pretekári o poukazy v cene: 1. cena 2.500,- Sk
2. cena 1.500,- Sk
3. cena 1.000,- Sk
Žádné komentáře
 

Ďakujeme za návštevu prídte zas.