.

Novinky

Papaláš Pretek

Dovoľujeme si Vás pozvať na preteky MsO SRZ Humenné tzv.:

„MAJSTROVSTVÁ FUNKCIONÁROV A PRIAZNIVCOV“

Pretek sa uskutoční dňa 23. 8. 2008 ( v sobotu ) o 09,00 hod na rieke Laborec Sídlisko III. v Humenom pri reštaurácií „RYBARIK“ na druhej strane kde sa konajú pravidelne preteky.
Organizačný výbor:
1. Riaditeľ pretekov: Ing. Štefan BARANČÍK
2. Hlavný rozhodca Ing. Imrich ALEZÁR
S L O V E N S K Ý R Y B Á R S K Ý Z V ä Z
Mestská organizácia v  Humennom
Pugačevova 1380/5 066 01 Humenné


Dovoľujeme si Vás pozvať na preteky MsO SRZ Humenné tzv.:

„MAJSTROVSTVÁ FUNKCIONÁROV A PRIAZNIVCOV“

Pretek sa uskutoční dňa 23. 8. 2008 ( v sobotu ) o 09,00 hod na rieke Laborec Sídlisko III. v Humenom pri reštaurácií „RYBARIK“ na druhej strane kde sa konajú pravidelne preteky.
Organizačný výbor:
1. Riaditeľ pretekov: Ing. Štefan BARANČÍK
2. Hlavný rozhodca Ing. Imrich ALEZÁR


Program:
08,00 – 08,30 hod. prezentácia
08,30 – 09,00 hod. losovanie
09,00 – 09,55 hod. príprava na trati
09,55 – 10,00 hod. vnadenie
10,00 – 13,00 hod. pretek
14, 00 hod vyhodnotenie preteku.
Pri príchode raňajky a po celú dobu občerstvenie na trati, po skončení preteku podávanie gulášu.


Technické pokyny:
Spôsob lovu: ( ľubovolným spôsobom trojčlenných družstiev )
Trať: je prístupná až k mieste preteku motorovým vozidlom. Hĺbka vody 1,5 – 2 m s miernym prietokom, brehy regulované s udržiavaným trávnatým porastom a bez ďalších porastov.
Výskyt rýb: Vyskytujú sa všetky druhy bielych rýb, z ktorých hlavne zastúpenie majú belička, podustva, nosáľ, jalec, mrena vyskytuje sa kapor, pstruh a lipeň.
Hodnotenie: družstva lovia na vylosovaných boxoch s troma miestami. Cenami budú odmenené tri družstva.
Svoju účasť a počet potvrďte na telefónnom čísle 0908/646077.
Tešíme sa na Vašu účasť.


Petrov zdar!


V Humennom 2. 6. 2008 -------------------------------------------
Ing. Štefan BARANĆÍK
predseda
Žádné komentáře
 

Ďakujeme za návštevu prídte zas.