.

Novinky

Petícia

Petícia za Zemplínsku Šíravu . Čítajte ďalej TU !

Podpis tejto Petície bude umožnený v rybarských potrebách Danky Varcholovej a aj u Štefana Duca .
Adresované Prezídium Slovenského rybárskeho zväzu Rada
Žilina

Petícia
My dolupodpísaní občania a rybári, priatelia Slovenského rybárskeho zväzu, žiadame Radu
Slovenského rybárskeho zväzu Žilina o zmenu režimu revíru Zemplínska Šírava na lovný. Zmenu navrhujeme, aby bolo umožnené úlovok si privlastniť a následne pre vlastnú potrebu konzumovať.

Revír bol zmenený na športový z dôvodu nálezu zvýšeného obsahu PCB látok v rybom mäse. V dnešnej dobe obsahujú PCB látky už aj kravské mlieko, výrobky z kravského mlieka, vajcia, mäso a podobne, teda sa nachádzajú v základných potravinách. Konzumácia rýb by bola možná na vlastné riziko.

Prestíž Zemplínskej Šíravy klesá. Každým rokom je rybárov na najväčšej priehrade menej
a menej, nehovoriac o cudzincoch, ktorí niekedy radi navštevovali Zemplínsku Šíravu. Otvorenie lovného revíru zvýši návštevnosť nášho „Slovenského mora“. Zemplínska Šírava je veľmi pekná rekreačná oblasť a je veľká škoda že upadá ako rybársky revír.

Zemplínska Šírava je najväčšia vodná nádrž na Slovensku o rozlohe 3 500 ha a teda aj najväčší revír na Slovensku. Revír je v režime bez privlastnenia si úlovku, teda je zakázané si privlastniť úlovok. Napriek tomu cena povolení z roka na rok stúpa. Avšak finančné prostriedky neboli použité na zarybnenie tohto revíru. Rybári z okolia Zemplínskej Šíravy sú teda ochudobnení o jeden z najväčších revírov.

Táto situácia je podobná ako s cigaretami a alkoholom. Štát síce uvádza že nadmerné fajčenie a konzumácia alkoholu môže zabíjať, ale aj tak na tom zarába prostredníctvom spotrebných daní na tieto výrobky. Tak prečo by sme si my rybári mali odopierať úlovky z rybačky, ak každý jeden rybár si poctivo platí všetky poplatky spojené s členstvom v Slovenskom rybárskom zväze a s povolením na rybolov.

Z ekonomického hľadiska, otvorenie Zemplínskej Šíravy ako lovného revíru, zvýši sa záujem aj o povolenie na tento revír. Aj záujem cudzincov ktorý na tejto priehrade platia dosť veľkú cenu za povolenie na rybolov. Zvýši sa jej návštevnosť, čo prinesie úžitok aj obciam, ktoré obkolesujú a obhospodarujú jednotlivé rekreačné strediska a túto najväčšiu vodnú nádrž.

Podpis tejto Petície bude umožnený v rybarských potrebách Danky Varcholovej a aj u Štefana Duca .

--------------------------------------------
Žádné komentáře
 

Ďakujeme za návštevu prídte zas.