.

Novinky

Podvihorlastký pohár

Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia v Humennom usporiada 35. ročník pretekov
Podvihorlastký pohár
v love rýb udicou-plavaná štvorčlenných družstiev a jednotlivcov podľa medzinárodných pravidiel CIPS . Pretek sa uskutoční 19 . a 20. jún 2010 v Humennom .

( Viac informácii po kliknutí na zobraziť celé ! )

Slovenský  rybársky zväz

Mestská  organizácia v Humennom

usporiada 
 

Váš prehliadač možno nepodporuje zobrazenie tohto obrázku.
 
 
 
 
 
35.ročník pretekov
PODVIHORLATSKÝ  POHÁR 

 
 
 

v love rýb udicou - plávaná

štvorčlenných družstiev a jednotlivcov

podľa medzinárodných pravidiel CIPS

Váš prehliadač možno nepodporuje zobrazenie tohto obrázku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humenné, 19. a 20. jún 2010

Vážení  športoví priatelia, rybári! 
 

      MsO SRZ Humenné Vás srdečne pozýva na 35. ročník pretekov o Pod vihorlatský pohár, ktorý  sa uskutoční v dňoch 19. a 20. júna 2010  v Humennom.

      Tieto preteky sa uskutočnia na pretekárskej trati rieky Laborec v lokalite mestskej časti sídliska III., kde sa už v minulosti uskutočnili viaceré medzinárodné preteky, ako aj najvyššie ligové súťaže.

      Vzhľadom teda na jedinečnú trať, vysokú  úroveň organizácie pretekov, dobré  zarybnenie, bohaté úlovky, ako aj znamenité športové prostredie vytvorené diváckou kulisou, sú tieto preteky obľúbené a vyhľadávané na celom Slovensku ako aj zo zahraničia.  V tomto roku očakávame účasť z Poľska a Maďarska a budeme sa tešiť aj na vašu účasť.

      Veríme, že sa budete medzi nami dobre cítiť a prajeme Vám čo najlepšie úlovky a výsledky. 
 

           Jaroslav ALMAŠI

predseda MsO SRZ Humenné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preteky o Podvihorlatský pohár.

„plávaná“ 

 • Časový program:
 

1. pretek 

sobota 19. 6. 2010

06.00 - 07.15 hod. prezentácia, žrebovanie sektorov a poradia
07.15 - 07.55 hod. nástup družstiev, žrebovanie štartovných čísiel
07.55 - 09.55 hod. vstup na stanovištia, príprava na pretek
09.55 - 10.00 hod. vnadenie
10.00 - 13.00 hod. pretek
13.00 - 14.00 hod. váženie úlovkov
14.00 - 15.00 hod. OBED
15.00   hod. zverejnenie výsledkov 1.preteku
       
 
 

2. pretek 

nedeľa 20. 6. 2010

06.00 - 07.15 hod. prezentácia, žrebovanie sektorov a poradia,
07.15 - 07.55 hod. žrebovanie štartovných čísiel
07.55 - 09.55 hod. vstup na stanovištia, príprava na pretek
09.55 - 10.00 hod. vnadenie
10.00 - 13.00 hod. II. pretek
13.00 - 14.00 hod. váženie úlovkov
14.00 - 15.00 hod. OBED
15.00   hod. nástup pretekárov na vyhlásenie výsledkov,

odovzdanie cien a ukončenie pretekov

 
 
 • Štáb pretekov:
 
Riaditeľ  pretekov : Jaroslav ALMAŠI 
Hlavný  usporiadateľ : Ing. Michal SLIVKA
Technický  vedúci : Dušan Barna
Hlavný  rozhodca : Karol Balaďa 
Sektoroví  rozhodcovia : Jaroslav Varchola, Jozef Kislík, Štefan Grajcar, Rastislav Duda, Ing. Štefan Barančík, 
Ved. bodovacej komisie : Ing. Imrich Alezár, Jozef Podhajeczky
Zdravotná  služba : MUDr. Tibor Focko
Technické  pokyny
 
 • Zloženie družstiev:

Rybárske preteky o Podvihorlatský pohár v love rýb udicou, sú organizované pre štvorčlenné družstvá a jednotlivcov bez rozdielu veku a pohlavia. Súťaží sa podľa medzinárodných pravidiel CIPS uvedených v propozíciách, pričom zdôrazňujeme potrebu uchovania živých rýb až po váženie. Výsledky budú vyhodnotené podľa medzinárodných pravidiel CIPS.

Každý  pretekár štartuje na vlastné  ne bezpečie! 

 • Spôsob hodnotenia súťaže:

Súťaž  je stanovená ako dvojkolová, pričom sa bude vyhodnocovať  súťaž družstiev a súťaž jednotlivcov. V súťaži družstiev sa vyhodnotia 3 najlepšie družstva. V súťaži jednotlivcov sa vyhodnotí a cenami odmení najmenej 3 najlepší pretekári bez ohľadu na vek a pohlavie. Pri účasti žien 4 a viac bude vyhodnotená najlepšia žena. Pri účasti 4 juniorov a viac bude vyhodnotený najlepší junior. 

 • Prihlášky:

Prihlášky na preteky je potrebné zasielať na adresu:

Slovenský  rybársky zväz MsO Humenné Pugačevova 1380 / 5 066 01 Humenné, do 14.júna 2010.

V prípade nedodržania tohto termínu a pri prihlásení väčšieho počtu družstiev ako je kapacita pretekárskej trate, si štáb pretekov vyhradzuje právo nepripustiť takéto družstvo na štart pri prihlásení v deň preteku.

Účastnícky poplatok je 80,- EUR za družstvo, alebo 20,- EUR za jednotlivca, ktorý je potrebné zaplatiť pri prezentácii.

Protesty :

Protesty je možné podávať u hlavného rozhodcu s vkladom 20,- EUR do 60 minút po vyhlásení výsledkov. Protesty rieši rozhodcovská komisia. 

 • Prezentácia :

Prezentácia  sa uskutoční v priestore pretekárskej trate dňa 19.júna 2010, v čase do 07.15 hod. u vedúceho bodovacej komisie. 

 • Miesto pretekov :

Preteky sa uskutočnia na pretekárskej trati rieky Laborec v lokalite mestskej časti Sídliska III.   za každého počasia. 
 
 
 
 

 • Popis povodia :

Laborec v mieste pretekov má priemernú hĺbku 150-250 cm, mierny prietok, brehy regulované a udržiavané, pokryté trávou bez ďalších porastov. Dno je štrkovité s ojedinelým výskytom valúnov. V prípade kalamitného stavu Laborca bude pretek včas odvolaný.   

 • Tréning :

Tréning je povolený dňa 18. 6. 2010 do 18.00 hod. 
 

 • Výskyt rýb :

Vyskytujú  sa všetky druhy bielych rýb, z ktorých hlavné zastúpenie majú belička, podustva, nosáľ, jalec a ojedinele kapor, pstruh. 

 • Ubytovanie :
 1. hotel Chemes
057 776 2609, 057 776 2546  
 1. hotel Secon
057 775 2597  
 1. internát  SOU služieb
057 775 2173 – 2174, 0903 / 262908 p. Varady
 1. rekreačné zariadenie Bystrá
cca  7 km od Humenného
057 788 8970

0905 346 389     

 
 1. penzión  ALBÍNA
057 775 6303  
 
 

Tešíme sa na Vašu účasť!        

S rybárskym pozdravom Petrov zdar!

 

Výbor MsO SRZ Humenné 

Informácie o pretekoch možno získať:

Duda Rastislav  TYRŠOVA 3     066 01 Humenné, č.tel.: 0907 109 326

Ing. Imrich Alezár, SNP 4,          066 01 Humenné, č.tel.: 0908 646 077

Jozef Podhajeczký, Třebičska 7,  066 01 Humenné, č.tel.: 0902 140 850

      Jaroslav Varchola  Gorkého 12    066 01 Humenné, č.tel.: 0905 375 933 

 

Rekord trate za 3 hodiny lovu rýb udicou je z roku 1991 a to 28.6 kg rýb, ulovených p.Františkom  MÉSZAROSOM ml., z MsO SRZ Komárno. 
 
 
 
 

Sponzori 

Slovenské  elektrárne a. s.

Slovnaft a. s.

USS Košice a. s.

Firma MIKÁDO Poľsko

p. Ing. Rabajda

Predajňa rybárskych potrieb p. Varcholová - Humenné 

Predajňa rybárskych potrieb p. Šafa - Michalovce

                                       Slovryb

 • Stavivá klub GENEX – Dunajská Lužná – Roman Pavelka
 • MECOM klub Humenné – Vladimír Buček
 • PAMIR – Ing. Pažúr Miroslav
 • Drevovýroba–výkup – Pariza Miroslav
 • BRAMAC – Ján Michalko
 • ESOX – Rybárske potreby Danka Varcholová, Gorkého 1554/12 Humenné
 • Rybárske potreby CENTRUM – Pavol Šromovský
 • Mesto Humenné
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podvihorlatský  pohár – 1.-34. ročník 

Ročník Rok Víťaz družstiev Víťaz jednotlivcov
1. 1976 MsO Humenné Jozef Orlík, Humenné
2. 1977 MsO Trebišov Jozef Tocik, Trebišov
3. 1978 MsO Trebišov Alexander  Čanyi, Trebišov
4. 1979 MsO Humenné Jozef  Chomča, Humenné
5. 1980 MsO Trebišov František  Tomko, Trebišov
6. 1981 MsO Humenné Jaroslav  Dutko, Humenné
7. 1982 MsO Humenné Vladimír  Dupkanič, Humenné
8. 1983 MsO Humenné František Bachleda, Vranov n/Topľou
9. 1984 MsO Humenné Pavol Horák, Humenné
10. 1985 MsO Trebišov Jozef Onduš, Trebišov
11. 1986 MsO Vranov n/Topľou František Bachleda, Vranov n/Topľou
12. 1987 MsO Humenné Vladimír Buček st., Humenné
13. 1988 MsO Humenné Miroslav Onduš, Trebišov
14. 1989 MsO Humenné Štefan Duc ml., Humenné
15. 1990 MsO Humenné Vladimír Dupkanič, Humenné
16. 1991 MsO Humenné Miroslav Onduš, Trebišov
17. 1992 MsO Humenné Dušan Pyreň, Vranov n/Topľou
18. 1993 MsO Humenné Vladimír Dupkanič, Humenné
19. 1994 MsO Humenné Dušan Šanta, Humenné
20. 1995 MsO Humenné Štefan Duc ml., Humenné
21. 1996 MsO Vranov n/Topľou Ján Sisák, Michalovce
22. 1997 Mecom Humenné Stanislav Machalík, Lučenec
23. 1998 Mecom Humenné Vladimír Buček ml., Humenné
24. 1999 Mecom Humenné Marcel Feltovič, Prešov
25. 2000 Zbrojníky  MP  Levice Vladimír Buček ml. Humenné
26. 2001 Mecom  Humenné  "A" Karol Petocz, Veľké  Kapušany
27. 2002 GENEX Dunajská Lužná Roman Pavelka, Dunajská  Lužná
28. 2003 MsO SRZ Stavivá  Humenné „A“ Duc Štefan, MsO SRZ Humenné „B“
29. 2004 Mecom Humenné Dušan Šanta, MsO SRZ Stavivá Humenné
30. 2005 MsO SRZ Lučenec Dušan PYREŇ, MO SRZ Vranov n / Topľou
31. 2006 Mikádo Poľsko  
32. 2007 MsO SRZ Michalovce Lukáš Kondik, MsO SRZ Michalovce
33. 2008 Senzas Prešov Ján Hitmar MO Veľké  Kapušany
34. 2009 MsO Prešov  
35. 2010    
Žádné komentáře
 

Ďakujeme za návštevu prídte zas.