.

Novinky

Podvihorlatský pohár

Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia v Humennom usporiada 34. ročník pretekov
Podvihorlastký pohár
v love rýb udicou-plavaná štvorčlenných družstiev a jednotlivcov podľa medzinárodných pravidiel CIPS . Pretek sa uskutoční 29. a 30. augusta 2009 v Humennom .

Slovenský rybársky zväz

Mestská organizácia v Humennom

usporiada

 

 

 

 

 

34.ročník pretekov

PODVIHORLATSKÝ POHÁR

 

 

v love rýb udicou-plávaná

štvorčlenných družstiev a jednotlivcov

podľa medzinárodných pravidiel CIPS

 

 

 

Humenné, 29. a 30. augusta 2009

Vážení športoví priatelia, rybári!

 

 

            MsO SRZ Humenné Vás srdečne pozýva na 34. ročník pretekov o Podvihorlatský pohár, ktorý sa uskutoční 29. a 30. augusta 2009 v Humennom.

            Tieto preteky sa uskutočnia na pretekárskej trati rieky Laborec v lokalite mestskej časti sídliska III., kde sa už v minulosti uskutočnili viaceré medzinárodné preteky, ako aj najvyššie ligové súťaže, majstrovstvá národov a SR.

            Vzhľadom na jedinečnú pretekársku trať, vysokú úroveň organizácie pretekov, dobré zarybnenie, bohaté úlovky, ako aj znamenité športové prostredie vytvorené diváckou kulisou, sú tieto preteky obľúbené a vyhľadávané na celom Slovensku ako aj zo zahraničia.

            Veríme, že sa budete medzi nami dobre cítiť a prajeme Vám čo najlepšie úlovky a výsledky.

 

 

Ing. Štefan BARANČÍK

predseda MsO SRZ Humenné

 

 

Preteky o Podvihorlatský pohár.

„plávaná“

 

·       Časový program:

 

1. pretek

 

sobota 29. 8. 2009

06.00 -

07.15

 hod.

prezentácia, žrebovanie sektorov a poradia

07.15 -

07.55

 hod.

nástup družstiev, žrebovanie štartovných čísiel

07.55 -

09.55

 hod.

vstup na stanovištia, príprava na pretek

09.55 -

10.00

 hod.

vnadenie

10.00 -

13.00

 hod.

pretek

13.00 -

14.00

 hod.

váženie úlovkov

15.00

 

 hod.

zverejnenie výsledkov 1.preteku

 

 

 

 

 

 

2. pretek

 

nedeľa 30. 8. 2009

06.00 -

07.15

 hod.

prezentácia, žrebovanie sektorov a poradia

07.15 -

07.55

 hod.

žrebovanie štartovných čísiel

07.55 -

09.55

 hod.

vstup na stanovištia, príprava na pretek

09.55 -

10.00

 hod.

vnadenie

10.00 -

13.00

 hod.

pretek

13.00 -

14.00

 hod.

váženie úlovkov

15.00

 

 hod.

nástup pretekárov na vyhlásenie výsledkov,

odovzdanie cien a ukončenie pretekov

 

 

·       Štáb pretekov:

 

Riaditeľ pretekov :

Ing. Štefan BARANČÍK

Hlavný usporiadateľ :

Ing. Imrich Alezár

Technický vedúci :

Dušan Barna

Hlavný rozhodca :

Eduard Boldi

Sektoroví rozhodcovia :

Ing. Juraj Platko, Vladimír Volčko, Jaroslav Almaši, Ján Turovský

Ved. bodovacej komisie :

Jozef Podhajeczký, Tomáš Šimeček

Zdravotná služba :

MUDr. Tibor Focko

 

 

 

 

Technické pokyny

 

·       Zloženie družstiev:

   Rybárske preteky o Podvihorlatský pohár v love rýb udicou sú organizované pre štvorčlenné družstvá a jednotlivcov bez rozdielu veku a pohlavia. Súťaží sa podľa pravidiel uvedených v propozíciách, pričom zdôrazňujeme potrebu uchovania živých rýb až po váženie. Výsledky budú vyhodnotené podľa medzinárodných pravidiel CIPS.

Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečie!

 

·       Spôsob hodnotenia súťaže:

   Súťaž je stanovená ako dvojkolová, pričom sa budú vyhodnocovať súťaž družstiev a súťaž jednotlivcov. V súťaži družstiev sa vyhodnotia 3 najlepšie družstva. V súťaži jednotlivcov sa vyhodnotí a cenami odmení najmenej 3 najlepších pretekárov bez ohľadu na vek a pohlavie. Pri účasti 4 žien a viac bude vyhodnotená najlepšia žena. Pri účasti 4 juniorov a viac bude vyhodnotený najlepší junior.

 

·       Prihlášky:

Prihlášky na preteky je potrebné zasielať na adresu:

Slovenský rybársky zväz MsO Humenné Pugačevova 1380 / 5 066 01 Humenné, do 24. augusta 2009.

V prípade nedodržania tohto termínu a pri prihlásení väčšieho počtu družstiev ako je kapacita pretekárskej trate, si štáb pretekov vyhradzuje právo nepripustiť takéto družstvo na štart.

Účastnícky poplatok je 50,- EUR za družstvo, alebo 13,- EUR za jednotlivca, ktorý je potrebné zaplatiť pri prezentácii.

 

·       Protesty :

Protesty je možné podávať u hlavného rozhodcu s vkladom 20,- EUR do 60 minút po vyhlásení výsledkov. Protesty rieši rozhodcovská komisia.

 

·       Prezentácia :

Prezentácia  sa uskutoční v priestore pretekárskej trate dňa 29. augusta 2009, v čase do 07.15 hod. u vedúceho bodovacej komisie.

 

·       Miesto pretekov :

Preteky sa uskutočnia na pretekárskej trati rieky Laborec v lokalite mestskej časti Sídliska III.,   za každého počasia.

 

·       Popis povodia :

Laborec v mieste pretekov má priemernú hĺbku 150-250 cm, mierny prietok, brehy regulované a udržiavané, pokryté trávou bez ďalších porastov. Dno je štrkovité s ojedinelým výskytom valúnov. V prípade kalamitného stavu Laborca bude pretek včas odvolaný. 

 

·       Tréning :

Tréning je povolený dňa 28. 8. 2009 do 18.00 hod.

 

 

·       Výskyt rýb :

Vyskytujú sa všetky druhy bielych rýb, z ktorých hlavné zastúpenie majú belička, podustva, nosáľ, jalec a ojedinele kapor, pstruh.

 

·       Ubytovanie :

1.      hotel Chemes

057 776 2609, 057 776 2546

 

2.      hotel Secon

057 775 2597

 

3.      internát SOU služieb

057 775 2173 – 2174, 0903 / 262908

p. Varady

4.      rekreačné zariadenie Bystrá

cca  7 km od Humenného

057 788 8970

0905 346 389     

 

5.      domov mládeže

057 775 2239

 

6.      penzión ALBÍNA

057 775 6303

 

 

 

 

 

 

 

·       Stravovanie :

Je možné v mieste ubytovania alebo na pretekárskej trati.

 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť!        

S rybárskym pozdravom Petrov zdar!

 

Výbor MsO SRZ Humenné

Informácie o pretekoch a ubytovaní je možno získať:

Adrián Skysľak, SNP 17,             066 01 Humenné, č.tel.: 0915 372 079   

Šanta Dušan, Družstevná 17,       066 01 Humenné, č.tel.: 0907 947 812

Jozef Podhajeczký, Třebičska 7,  066 01 Humenné, č.tel.: 0902 140 850

 

 

 

Rekord trate za 3 hodiny lovu rýb udicou je z roku 1991 a to 28.6 kg rýb, ulovených p.Františkom  MÉSZAROSOM ml., z MsO SRZ Komárno.

 

 

 

 

 

Sponzori

Ø  Stavivá klub Humenné – Harvan Jozef

Ø  GENEX – Dunajská Lužná – Roman Pavelka

Ø  MECOM klub Humenné – Vladimír Buček

Ø  PAMIR – Ing. Pažúr Miroslav

Ø  Drevovýroba–výkup – Pariza Miroslav

Ø  BRAMAC – Ján Michalko

Ø  ESOX – Rybárske potreby Danka Varcholová, Gorkého 1554/12 Humenné

Ø  Rybárske potreby CENTRUM – Pavol Šromovský

Ø  Mesto Humenné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podvihorlatský pohár – 1.-33. ročník

 

Ročník

Rok

Víťaz družstiev

Víťaz jednotlivcov

1.

1976

MsO Humenné

Jozef Orlík, Humenné

 2.

1977

MsO Trebišov

Jozef Tocik, Trebišov

 3.

1978

MsO Trebišov

Alexander  Čanyi, Trebišov

 4.

1979

MsO Humenné

Jozef  Chomča, Humenné

 5.

1980

MsO Trebišov

František  Tomko, Trebišov

 6.

1981

MsO Humenné

Jaroslav  Dutko, Humenné

 7.

1982

MsO Humenné

Vladimír  Dupkanič, Humenné

 8.

1983

MsO Humenné

František Bachleda, Vranov n/Topľou

 9.

1984

MsO Humenné

Pavol Horák, Humenné

10.

1985

MsO Trebišov

Jozef Onduš, Trebišov

11.

1986

MsO Vranov n/Topľou

František Bachleda, Vranov n/Topľou

12.

1987

MsO Humenné

Vladimír Buček st., Humenné

13.

1988

MsO Humenné

Miroslav Onduš, Trebišov

14.

1989

MsO Humenné

Štefan Duc ml., Humenné

15.

1990

MsO Humenné

Vladimír Dupkanič, Humenné

16.

1991

MsO Humenné

Miroslav Onduš, Trebišov

17.

1992

MsO Humenné

Dušan Pyreň, Vranov n/Topľou

18.

1993

MsO Humenné

Vladimír Dupkanič, Humenné

19.

1994

MsO Humenné

Dušan Šanta, Humenné

20.

1995

MsO Humenné

Štefan Duc ml., Humenné

21.

1996

MsO Vranov n/Topľou

Ján Sisák, Michalovce

22.

1997

Mecom Humenné

Stanislav Machalík, Lučenec

23.

1998

Mecom Humenné

Vladimír Buček ml., Humenné

24.

1999

Mecom Humenné

Marcel Feltovič, Prešov

25.

2000

Zbrojníky  MP  Levice

Vladimír Buček ml. Humenné

26.

2001

Mecom  Humenné "A"

Karol Petocz, Veľké Kapušany

27.

2002

GENEX Dunajská Lužná

Roman Pavelka, Dunajská Lužná

28.

2003

MsO SRZ Stavivá Humenné „A“

Duc Štefan, MsO SRZ Humenné „B“

29.

2004

Mecom Humenné

Dušan Šanta, MsO SRZ Stavivá Humenné

30.

2005

MsO SRZ Lučenec

Dušan PYREŇ, MO SRZ Vranov n / Topľou

31.

2006

 

 

32.

2007

 

 

33.

2008

 

 

Žádné komentáře
 

Ďakujeme za návštevu prídte zas.