.

Novinky

Pozvánka na VČS 2008

Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia v Humennom
 
Pozvánka
   Vážený (á ) rybár (ka)
Pozývame Ťa na mestskú konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa  29. marca 2009 o 08,30 hod    v Kultúrnom a spoločenskom stredisku Humenné, ul. Gorkého 1.
   Návrh programu konferencie:


Čítajte ďalej -  TU

-------------------------------------------------------------------------------
 
Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia v Humennom
 
Pozvánka
   Vážený (á ) rybár (ka)
Pozývame Ťa na mestskú konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa  29. marca 2009 o 08,30 hod    v Kultúrnom a spoločenskom stredisku Humenné, ul. Gorkého 1.
   Návrh programu konferencie:
 
Návrh programu konferencie:

1.Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií
3. Správa výboru o činnosti organizácie v roku 2008
4. Správa o finančnom hospodárení v roku 2008
5. Návrh rozpočtu na rok 2009
6. Plán hlavných úloh na rok 2009
7. Správa kontrolnej komisie za rok 2008
8. *P r e s t a v k a + o b č e r s t v e n i e
9. Diskusia +vyhodnotenie kapitálnych úlovkov
10. Spáva mandátovej komisie
11. Návrh na uznesenie z konferencie
12. Z á v e r

Veríme, že svojou účasťou a včasným príchodom
prispejete k zdarnému priebehu mestskej konferencie.                    Petrov zdar !

         Ing. Imrich ALEZÁR, v. r.                       Ing. Štefan BARANČÍK, v. r.
                      tajomník                                                   predseda

--------------------------------------------------------------------------
Žádné komentáře
 

Ďakujeme za návštevu prídte zas.