.

Novinky

Pretek Rybárskej stráže

Rybárska stráž pri MsO Humenné usporadúva 2. ročník
pretekov rybárskej stráže v love rýb na plávanu na VN Chlmec
ktoré sa uskutočnia dňa ..16.08.2008.......zo začiatkom o 7.00.. hod.
Zraz pretekárov je o 6,30 hod. na VN Chlmec .( Prezentácia)
Vážený členovia rybárskej stráže.


Rybárska stráž pri MsO Humenné usporadúva 2. ročník
pretekov rybárskej stráže v love rýb na plávanu na VN Chlmec
ktoré sa uskutočnia dňa ..16.08.2008.......zo začiatkom o 7.00.. hod.
Zraz pretekárov je o 6,30 hod. na VN Chlmec .( Prezentácia)

Miesto pretekov:
Tieto preteky sa uskutočnia na VN Chlmec smer cesty na mesto Snina . Pri výjazde z mesta Humenné smerom na Sninu odbočiť do pravá na obec Chlmec, Ptičie. Viď. zadná strana - mapa príjazdu
Mapa TU !

Každý súťažiaci štartuje na vlastne nebezpečenstvo .


Prihlášku :

Prihlášku je potrebne zaslať do .. 20. 07. 2007....... na adresu :
Slovenský rybársky zväz , Mestská organizácia ,Pugačevova 1380/5, 06601 Humenné.
alebo potvrdiť účasť do 20.7.2008 na dole uvedených telefónnych číslach.

Popis VN Chlmec .
VN Chlmec je rybník kaprový, s výskytom liena, štuky a kapra. Brehy rybníka sú pokryte trávou, bez ďalších porastov .
Dno je štrkovito- hlinité.

Spôsob hodnotenia súťaže :

Súťaž je jednokolová, prebieha v časovom limite 3 hod. Počíta sa váha ulovených rýb za daný čas
3 hod. Súťaže sa zúčastňujú trojčlenne družstva . Najlepší sú odmenený vecnými cenami.

Štartovné na trojčlenne družstvo je 300 Sk.

Tento pretek je braný ako stretnutie sa členov rybárskej stráže MsO Humenné z členmi rybárskej stráže z iných a susediacich organizácií, ale aj spoločné zmeranie si svojich síl v love rýb, a posedenie pri dobrom guľáši a ešte lepšom občerstvení.

Výbor MsO SRZ Humenné

Informácie o pretekoch možno získať:
Ing. Imrich Alezár, SNP 4 066 01 Humenné, č. tel.: 0908 646 077
ved. RS Almaši Jaroslav 0918 610 576

Tešíme sa na Vašu účasť! S rybárskym pozdravom Petrov zdar!
Žádné komentáře
 

Ďakujeme za návštevu prídte zas.