.

Novinky

Preteky 1.5.2008

Prvé tohtoročné preteky a otvorenie sezóny je tu . Prídte si zachytať na Slovenskú Volovú alebo VN Chlmec . Všetci členovia ste srdečne pozvaný .
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ Mestská organizácia v Humennom


Vážení športoví priatelia!
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Humennom Vás týmto pozýva na tradičné
„Preteky Slovenská Volová a Chlmec“
v love rýb udicou – ľubovolným spôsobom


Preteky sa uskutočnia dňa:
1. mája 2008 - / štvrtok /
Na VN - Slovenská Volová a VN Chlmec, s nasledujúcim programom:


1. Časový program:
06,50 – 07,00 hod - nástup na zahájenie
07,15 – 07,25 hod - vstup na trať, príprava
07,25 – 07,30 hod - vnadenie
07,30 – 12,00 hod - vyhodnotenie prvého uloveného kapra u dospelého a mládežníka a najväčšieho úlovku dňa.
12,00 – 13,00 hod - OBČERSTVENIE ( guľáš aj na VN Chlmec ).
o 17,00 hod - ukončenie pretekov

2. Štáb pretekov: VN Slovenská Volová Chlmec
Riaditeľ pretekov: p. Ing. Štefan BARANČÍK p. Ing. Imrich ALEZÁR
Hlavný rozhodca: p. Karol BALAĎA p. Jaroslav ALMAŠI
Zdravotná služba: zabezpečí MsO SRZ Humenné

3. Technické pokyny:
Jednotlivé druhy rýb sú hájené podľa zákona. O spôsobe lovu a organizačného zabezpečenia Vás pri zahájení preteku zoznámia riaditelia pretekov.
Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo!
Za účasť na pretekoch sa platí štartovné vo výške 20,- Sk. Každý zo štartujúcich pretekárov musí mať platný rybársky lístok a povolenie na vody MsO!
Guľáš si môžete objednať v predajni rybárskych potrieb do 28. 4. 2008 do 17,00 hod platbu za guľáš na mieste za 30,- Sk a 50,- Sk pre nečlenov.

Na odber guľášu si zabezpečte misky a lyžice!

Žiadame a upozorňujeme všetkých účastníkov na poriadok na lovnom mieste!

4. Spôsob hodnotenia súťaže
Rybárske preteky v love rýb len jednou udicou sú organizované pre jednotlivcov bez obmedzenia veku a pohlavia. Súťaží sa ľubovoľným spôsobom, pričom bude vyhodnotený dospelý člen a mládežník za prvého uloveného kapra a najväčší úlovok dňa do 12,00 hod.
Žádné komentáře
 

Ďakujeme za návštevu prídte zas.