.

Novinky

Preteky 4., 8. mája a 10. mája 2008

Preteky ktoré sa uskutočnia 4., 8. mája a 10. mája 2008 budú len na VN Slovenská Volová . Začinajú ráno o 06.50 . Štartovné je 20 Sk .
Žiadame všetkých účastníkov aby sa postarali o poriadok na lovnom mieste!
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ Mestská organizácia v Humennom

Vážení športoví priatelia!
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Humennom Vás týmto pozýva na tradičné
„Preteky Slovenská Volová“
v love rýb udicou – ľubovolným spôsobom
Preteky sa uskutočnia v dňoch:


4., 8. mája a 10. mája 2008
Pretek bude konaný len na VN Slovenská Volová, s nasledujúcim programom:


1. Časový program:
06,50 – 07,00 hod - nástup na zahájenie
07,15 – 07,25 hod - vstup na trať, príprava
07,25 – 07,30 hod - vnadenie
07,30 – 12,00 hod - vyhodnotenie prvého uloveného kapra u dospelého a mládežníka a najväčšieho úlovku dňa.
o 17,00 hod - ukončenie pretekov

2. Štáb pretekov:
Riaditeľ pretekov: 4. mája - p. Šanta 8. mája - p. Ing. Barančík 10. mája - p. Šromovský
Hlavný rozhodca: - p. Varchola - p. Skysľak, - p. Šanta,
Technický vedúci: - p. Podhajeczky, Tkač, - p. Almaši, Šanta, - p. Podhajeczky, Boldi,
Boldi, Čelovský, Volčko, Grajcar, Varchola, Slivka,
Mikiara D, Duc. Bučko, Podhajeczky Fogoš, Bučko, Tkač,
Zdravotná služba: - zabezpečí MsO SRZ Humenné

3. Technické pokyny:
Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo!
Za účasť na pretekoch sa platí štartovné vo výške 20,- Sk, uvedená čiastka bude vyberaná počas pretekov oproti podpisu na štartovacej listine. Každý zo štartujúcich pretekárov musí mať platný rybársky lístok a povolenie na vody MsO!

Žiadame a upozorňujeme všetkých účastníkov na zabezpečenie poriadku na lovnom mieste!

4.Spôsob hodnotenia súťaže
Rybárske preteky v love rýb len jednou udicou sú organizované pre jednotlivcov bez obmedzenia veku a pohlavia. Súťaží sa ľubovoľným spôsobom, pričom bude vyhodnotený dospelý člen a mládežník za prvého uloveného kapra a najväčší úlovok dňa do 12,00 hod, lov bude ukončený o 17,00 hod..
Petrov zdar!
Žádné komentáře
 

Ďakujeme za návštevu prídte zas.