.

Novinky

Preteky Zlatý blyskáč

17.mája 2008 sa uskutočnia tradičné preteky pre deti a mládež . „Zlatý blyskáč“ . Preteky budú ako stale pri Sídlisku III. na rieke Laborec .
Na preteky "Zlatý blyskáč" sme boli zabezpečený cenami z predajne Štefana DUCA, firmou ULTIMATE Slovakia a MsO SRZ Humenné. Prvá cena je stolička pre rybára profesionála s uložným priestorom pre materiál a mnoho ďalších hodnotných cien.
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ Mestská organizácia v Humennom

Vážení športoví priatelia!
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Humennom Vás týmto pozýva na tradičné preteky detí a mládeže
„Zlatý blyskáč“
v love rýb udicou ľubovoľným spôsobom

Preteky sa uskutočnia

17. mája 2008

v Humennom na rieke Laborec, pri Sídlisku III., s nasledujúcim programom:
1.Časový program:
07,00 – 08,15 hod - prezentácia, losovanie,
08,15 – 08,30 hod - nástup na zahájenie a zahájenie,
08,30 – 08,55 hod - vstup na trať, príprava
08,55 – 09,00 hod - vnadenie
09,00 – 11,00 hod - pretek
11,00 – 11,30 hod - váženie
11,30 – 12,00 hod - nástup a vyhlásenie výsledkov.

2.Štáb pretekov:
Riaditeľ pretekov : Ing. Imrich ALEZÁR
Hlavný rozhodca : Ján TUROVSKÝ
Technický vedúci : Dušan BARNA, Marián KAPRAL,

3.Technické pokyny:
Rybárske preteky v love rýb udicou sú organizované pre detí a mládež krúžkov detí. Súťaže sa môžu zúčastniť aj ostatné deti a mládež do 15 rokov veku. Súťaží sa podľa pravidiel ktoré na zahájení preteku prednesie riaditeľ preteku.
Ryba nesmie byť umiestnená vo vedre, je nutné ju uchovať v živom stave v rybárskej sieťke!
Počas pretekov nesmú rodičia, byť v sektore prípadne pretekajúcim pomáhať mimo slovných rad z neutrálu. Zdôrazňujeme mať vo výbave sieťku, podberák a vyťahovač háčikov.
V prípade pomoci s materiálom, kŕmením a neuchovania ryby v živom stave počas preteku nebude pretekajúci hodnotený!
Po odvážení sa ryby vracajú späť do vody.
Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo!

4.Spôsob hodnotenia súťaže
Súťaž je stanovená, ako jednokolová. V súťaži sa vyhodnotia piati najúspešnejší pretekári vecnými cenami, súťažia jednotlivci, ktorí sú začiatočníci a ktorí už navštevujú krúžok jeden rok a viac. Zároveň budú odmenený aj ostatní súťažiaci podľa umiestnenia a poskytnutia cien sponzormi.


Výbor MsO SRZ Humenné
Ing. Štefan BARANČÍK v. r.
Žádné komentáře
 

Ďakujeme za návštevu prídte zas.