.

Novinky

Test Mládeže

Predpokladané otázky na test

Skúška mladých rybárov sa vykonáva formou testu na vopred stanovenom tlačive. Vyhodnotenie otázok bude prevedené šablónou na vykonanie skúšky je potrebné získať z 30 otázok 25 odpovedí správnych:

Pre zobrazenie otázok dajte zobraziť celé

----------------------------------------------------------

Predpokladané otázky na test

Skúška mladých rybárov sa vykonáva formou testu na vopred stanovenom tlačive. Vyhodnotenie otázok bude prevedené šablónou na vykonanie skúšky je potrebné získať z 30 otázok 25 odpovedí správnych:


1.Členenie vôd:

2. Od 15. marca do 31. mája sú chránené:

3./ Denný čas lovu na kaprových vodách v mesiacoch júl, august je :

4./ Denný čas lovu na pstruhových vodách v mesiacoch jún a júl je:

5./ Lovné miery rýb:

6./ Lovná miera amura je:

7./ Lovná miera kapra rybničného je:

8./ Lovná miera kapra sazana je:

9./ Lovná miera podustvy je:

10./ Lovné miesto je:

11./ Lovná miera sa meria:


12./ Loviaci pred začatím lovu rýb je povinný:

13./ Loviaci pri love rýb si môže privlastniť v jednom dni:

14./ Loviaci od 6 do 15 rokov si môže ponechať:

15./ Loviaci od 15 do 18 rokov môže:

16./ Loviaci do 15 rokom musí splniť:

17./ Loviaci do 15 rokov na lov používa:

18./ Ak hmotnosť poslednej ryby presiahne 3 kg:

19./ Loviaci pri love musia udržiavať vzdialenosť:

20./ Prechovávané ryby sa musia:

21./ Ako sa uchováva usmrtená ryba:


22./ Ako postupuje loviaci pri čistení rýb:

23./ Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany, alebo podmierečné ryby sa:


24./ Loviaci pri love musí mať:


25./ Držiteľ povolenia musí odovzdať vyplnený zoznam:


26./ Ak držiteľ do stanoveného termínu záznam neodovzdá:


27./ Lov rýb prívlačou je:


28./ Osvetlenie miesta lovu sa musí vykonať:


29./ Použitie sonaru je možné:

30./ Loviaci v priebehu lovu a po skončení lovu musí:

----------------------------------------------------------

Žádné komentáře
 

Ďakujeme za návštevu prídte zas.