.

Novinky

Zarybnenie

Podľa dohovoru s dodávateľom rýb bolo zarybnenie revírov MsO Humenné zabezpečené dňa 16.4.2009 . Zarybnenie bolo zabezpečené násadov kapra K 3 po 500 kg do VN Slovneska Volová , VN Chlmec , VN Karná .
Žádné komentáře
 

Ďakujeme za návštevu prídte zas.