.

Preteky

Preteky Sl. Volová 2., 8., 9. mája 2010

Pretek sa uskutoční 2.,8.,9. mája 2010 , na VN Slovenská Volová . Spôsob lovu ľubovoľný ale len na jednu udicu . Viac o pretekoch nájdete TU ! !
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ Mestská organizácia v Humennom

Vážený športový priatelia !
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Humennom Vás týmto pozýva
 na tradičné preteky  .
„Preteky Slovenská Volová “
v love rýb udicou ľubovoľným spôsob

Preteky sa uskutočnia v dňoch :

2.,8.,9. mája 2010

Pretek bude konaný len na VN Sl. Volová s následujúcim programom:

1.Časový program:
06,00 - 06,30 hod.    - prezentácia,
06,30 - 06,45 hod.    - nástup na zahájenie
07,00 - 12,00 hod.    - preteky
    o 12,15 hod.         - VYHODNOTENIE PRETEKOV

!!! Pozor !!! o 12,00 hod sa lov pre daný deň končí. Ďalší lov nie je dovolený!!!


2.Štáb pretekov:      
Riaditeľ pretekov      :      2.5. p. Ing. Barančík  8.5. p. Balaďa       9.5. p.Almaši
Hlavný rozhodca       :     
2.5. p. Šanta              8.5. p. Ing.Alezár  9.5.p.Ing.Veliký      
Technický vedúci      :     
2.5. p. Podhajeczky   8.5. p. Podhajeczky  9.5. p. Duda  

Zdravotná služba :                        Zabezpečí MsO SRZ Humenné

3.Technické pokyny:             
   Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo !
Za účasť na pretekoch sa platí štartovné vo výške 1,- EUR . Každý zo štartujúcich pretekárov musí mať platný rybársky lístok , platné povolenie na rybolov pre revíry MsO Humenné a zaplatené štartovné . Pretekár pristihnutí pri love bez zaplateného štartovného bude povinný zaplatiť pokutu 30,00 EUR . !!!

      
 Žiadame a upozorňujeme všetkých účastníkov na udržiavanie poriadku na lovnom mieste v priebehu , ako aj po skončení preteku !

4.Spôsob hodnotenia súťaže:
           Rybárske preteky v love rýb len jednou udicou sú organizované pre jednotlivcov bez obmedzenia veku a pohlavia . Súťaži sa ľubovoľným spôsobom , pričom bude vyhodnotený dospelý člen a mládežník za prvého uloveného kapra a člen za najväčšieho uloveného kapra do 12,00 hod.

Petrov zdar !
         

Výbor MsO SRZ Humenné
Jaroslav ALMAŠI v.r.   

Žádné komentáře
 

Ďakujeme za návštevu prídte zas.