.

Preteky

Prvý pretek Sl. Volová a Chlmec 1.Máj

Pretek sa uskutoční prvého mája , na dvoch vodných nádržiach súčastne VN Slovenská Volová a VN Chlmec . Spôsob lovu ľubovoľný ale len na jednu udicu . Po preteku bude podávané občerstvenie vo forme guľášu , na ktorý si môžete zakúpiť lístky v predajni rybárskych potrieb na ulici Gorkého 1554/12 do 29.4.2010 do 17,00 hod. Viac o preteku nájdete TU ! . !
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ Mestská organizácia v Humennom

Vážený športový priatelia !
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Humennom Vás týmto pozýva
 na tradičné preteky  .
„Preteky Slovenská Volová a Chlmec“
v love rýb udicou ľubovoľným spôsob

Preteky sa uskutočnia :
1.mája 2010 - /sobota/

 Na VN - Slovenská Volová a VN Chlmec, s následujúcim programom:
1.Časový program:
06,00 - 06,30 hod.    - prezentácia,
06,30 - 06,45 hod.    - nástup na zahájenie
07,00 - 12,00 hod.    - preteky
12,00 - 13,00 hod.    - občerstvenie
    o 13,00 hod.         - VYHODNOTENIE PRETEKOV

!!! Pozor !!! o 12,00 hod sa lov pre daný deň končí. Ďalší lov nie je dovolený!!!2.Štáb pretekov:       VN Slovenská Volová     VN Chlmec
Riaditeľ pretekov      :       p. Ing.Michal SLIVKA                   p. Jaroslav ALMAŠI
Hlavný rozhodca       :            p. Jaroslav VARCHOLA          p. Adrián SKYSĽAK
Technický vedúci      :            p. Jozef PODHAJECZKY        p. Ing. Imrich ALEZÁR

Zdravotná služba :                        Zabezpečí MsO SRZ Humenné

3.Technické pokyny:             
   Jednotlivé druhý rýb sú hájené podľa zákona . O spôsobe lovu a organizačného zabezpečenia Vás pri zahájení preteku zoznámia riaditelia pretekov .
Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo !
Za účasť na pretekoch sa platí štartovné vo výške 1,- EUR . Každý zo štartujúcich pretekárov musí mať platný rybársky lístok , platné povolenie na rybolov pre revíry MsO Humenné a zaplatené štartovné . Pretekár pristihnutí pri love bez zaplateného štartovného bude povinný zaplatiť pokutu 30,00 EUR . !!!

       Guľáš si môžete objednať v predajni rybárskych potrieb do 29.4.2010 do 17,00 hod. Cena za guľáš : člen 1,- EUR a nečlen 1,50 EUR .

Na odber guľášu si zabezpečte misky a lyžice !

 Žiadame a upozorňujeme všetkých účastníkov na udržiavanie poriadku na lovnom mieste v priebehu , ako aj po skončení preteku !

4.Spôsob hodnotenia súťaže:
           Rybárske preteky v love rýb len jednou udicou sú organizované pre jednotlivcov bez obmedzenia veku a pohlavia . Súťaži sa ľubovoľným spôsobom , pričom bude vyhodnotený dospelý člen a mládežník za prvého uloveného kapra a člen za najväčšieho uloveného kapra do 12,00 hod.

Petrov zdar !
         

Výbor MsO SRZ Humenné
Jaroslav ALMAŠI v.r.   
Žádné komentáře
 

Ďakujeme za návštevu prídte zas.