.

Preteky

Zlaty blyskáč

Pretek sa uskutoční 2.mája na VN - Chlmec viac už po kliknutí na zobraziť celé .

_____________________________
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ Mestská organizácia v Humennom

Vážený športový priatelia !
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Humennom Vás týmto pozýva
 na tradičné preteky detí a mládeže krúžkov mladých rybárov
.
„Zlatý blyskáč“

v love rýb udicou ľubovoľným spôsob

Preteky sa uskutočnia :
2.mája 2010

 na VN - Chlmec, s následujúcim programom:
1.Časový program:
07,00 - 08,15 hod.    - prezentácia, losovanie, RAŇAJKY
08,15 - 08,30 hod.    - nástup na zahájenie a zahájenie,
08,30 - 08,55 hod.    - vstup na trať , príprava na vylosovanom mieste
08,55 - 09,00 hod.    - vnadenie
09,00 - 12,00 hod.    - PRETEK
09,00 - 12,00 hod.    - meranie úlovku, zápis do kartičky a späť vrátenie úlovku do vody
12,00 - 13,00 hod.    - OBČERSTVENIE - guláš
13,00                        - Nástup na vyhlásenie výsledkov .


2.Štáb pretekov:
Riaditeľ pretekov      :       Ing. Imrich ALEZÁR
Hlavný rozhodca       :              Ján TUROVSKÝ
Technický vedúci      :              Jaroslav ALMAŠI + 3,

3.Technické pokyny:
              Rybárske preteky v love rýb udicou sú organizované pre deti a mládež krúžkov detí, ktorí majú prezentovať praktické znalosti v love rýb .Súťaže sa môžu zúčastniť aj ostatné deti a mládež do 15 rokov . Súťaži sa podľa pravidiel ktoré na zahájení preteku prednesie riaditeľ preteku  .
Ryba po zmeraní bude zapísaná do kartičky pretekára a vrátená späť do vody !
               Počas pretekov nesmú rodičia pomáhať pretekajúcim mimo slovných rad a podobratím úlovku . Zdôrazňujeme mať vo výbave , podberák a vyťahovač háčikov a meter.
               V prípade pomoci s udicou , kŕmením počas preteku môže rozhodca a riaditeľ pretekov  pretekajúceho nehodnotiť !

Objednať guláš si môžu rodičia za poplatok 1,- EURO na tel. čísle 0908/646077 do 28.4.2010 . Občerstvenie pre pretekajúcich  bude zdarma .
Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo !

4.Spôsob hodnotenia súťaže:
           Súťaž je stanovená , ako jednokolová . V súťaži sa vyhodnotia najúspešnejší traja pretekári pohármi , medailami , diplomami a vecnými cenami . Ostatní súťažiaci cenami , ktorí sú začiatočníci a navštevujú krúžok jeden rok . Zároveň budú odmení aj ostatní súťažiaci podľa umiestnenia a poskytnutia cien sponzormi .
         

Výbor MsO SRZ Humenné
Jaroslav ALMAŠI v.r.   
Žádné komentáře
 

Ďakujeme za návštevu prídte zas.