.

RevíryMapa revírov MsO SRZ Humenné

Mapa_.JPG

REVÍRY

ČÍSLO    REVÍRU

TYP     REVÍRU    

                              CHARAKTERISTIKA

Krosná 4-1100-4-1 pstruhový-P, lovný Tento revír tvoria potoky Krosná, Ladičkovský potok a potok Hubková (od ústia do Laborca po pramene) a všetky pravostranné prítoky Laborca od obce Hrabovec nad Laborcom po ústie Cirochy do Laborca (mimo Výravy a Udavy)
Laborec č.3 4-1140-1-1 kaprová-K, lovný Čiastkové povodie rieky Laborca od cestného mosta so stavidlom v obci strážské - Krivošťany po cestný mosť v obci Hrabovec nad Laborcom
Nechvalka 4-1520-4-2 pstruhový-P, chovný Potok Nechvalka od ústia v obci Zubné po pramene, potoky Zubňanka a Brúsny potok od ústia po pramene
Oľka č.2 4-1590-4-1 pstruhový-P, lovný Čiastkové povodie rieky Oľky od ústia potoka Sitnička pri obci Nižná Sitnica po pramene
Ondavka č.2  4-1720-4-1 pstruhový-P, lovný Čiastkové povodie Ondavky od cestného mosta v strede obci Hudcovce (pri hospodárskom dvore) po ramene. VN Slovenská Volová a VN Karná je samostatný revír.
Ptava č.1 4-2040-4-1 pstruhový-P, lovný Potok Ptava od ústia do Laborca v Humennom po hranicu VO Valaškovce nad obcou Porubka
Rika 4-2110-4-2 pstruhový-P, chovný Od ústia do Udavy v obci Nižná Jablonka po ramene
Výrava 4-4150-4-1 pstruhový-P, lovný Potok Výrava od ústia do Laborca pri obci Jabloň po pramene. Vn Zbojné je samostatný revír
Udava č.1 4-3020-5-1 lipňový-L, lovný Čiastkové povodie rieky Udava od ústia Laborca pri obci Udavské oproti železnižnej stanice po cestný most pri obci Zubné a potok Ilovnica od ústia po pramene
Udava č.2 4-3030-4-1 pstruhový-P, lovný Čiastkové povodie rieky Udavy od cestného mosta v obci Zubné po obec Osadné
Udava č.3 4-3040-4-2 pstruhový-P, chovný Čiastkové povodie rieky Udavy od obce Osadné po pramene a Hostovický potok od ústia po pramene. Prísny zákaz lovu!!!
VN Chlmec,  4-3300-1-1 kaprový-K, lovný Vodná plocha nádrže pri obci Chlmec
VN Karná 4-3440-1-1 kaprový-K, lovný Vodná plocha nádrže pri obci Karná
VN Slovenská Volová č.1,2  4-3790-1-1 kaprový-K, lovný Vodné plochy nádrží pri obci Slovenská Volová
VN Zbojné 4-4020-4-1 pstruhový-P, lovný Vodná plocha nádže pri obci Zbojné
 

Ďakujeme za návštevu prídte zas.